+
  • iGyQJ2XkQu6A35aKa2iHYA.jpg

袜机针系列


产品分类:

概要:主要生产“飞箭”牌系列袜机针、手套针、横机针、圆机针以及与其配套的各种辅针、配件等

产品详情


NO.437-1L(0.49)
 
NO.437-1S(0.49)
 
NO.437-2L(0.30)
 
NO.437-2S(0.30)
 
NO.437L(0.99)
 
NO.437S(0.99)
 
NO.437L(改型)(0.49)
 
NO.437S(改型)(0.49)
 
NO.434A-2L(0.49)
 
NO.434A-2S(0.49)
 
NO.434-AL(压弯)
 
NO.434-AS(压弯)
 
NO.434-AL(0.49)
 
NO.434-AS(0.49)
 
NO.431L(0.30)(压弯)
 
NO.431S(0.30)(压弯)
 
NO.457-L(伟焕定制)
 
NO.457-S(伟焕定制)
 
200N毛圈生克片MJ-SKZ-9L
 
200N毛圈生克片MJ-SKZ-9S
 
NO.437L(0.30)
 
NO.437S(0.30)
 
NO.437L(0.49)
 
NO.437S(0.49)

* 关键词:


Copyright © 2022  烟台永昌精密织针有限公司 ALL RIGHTS RESERVED     鲁ICP备09057637号       网站建设:中企动力烟台  SEO标签