+
  • 7Za8uuOwRJakLlMZAUwf_Q.jpg

圆机针系列


产品分类:

概要:主要生产“飞箭”牌系列袜机针、手套针、横机针、圆机针以及与其配套的各种辅针、配件等

产品详情


VOTA 83.70 G01
 
VOTA 84.41 G09
 
VO 84.41 G09
 
VO 85.50 Y04
 
WO 85.52 Y03
 
VO 86.49 F001
 
VO 86.61 G010
 
WO 86.62 Y003
 
VOTA 88.50 G08
 
VO 88.50 G08

* 关键词:


Copyright © 2022  烟台永昌精密织针有限公司 ALL RIGHTS RESERVED     鲁ICP备09057637号       网站建设:中企动力烟台  SEO标签