+
  • 7i1T0c1-TJCSJG1-9U-ozg.jpg

圆机针系列


产品分类:

概要:主要生产“飞箭”牌系列袜机针、手套针、横机针、圆机针以及与其配套的各种辅针、配件等

产品详情


206050000G
 
CINGILLAR ORIZIO-28GG
 
压线片(0.40-0.50)
 
SINKER 050A(0.25)
 
UNITEX 0.30MM
 
压线片(0.60-0.68)
 
SINKER 296(0.20)
 
SINKER JAL-74(0.25MM)
 
扇形压纱片
 
SINKER 47-25-TRADE
 
MAYER MU 4.2(0.20)
 
圆形压纱片

* 关键词:


Copyright © 2022  烟台永昌精密织针有限公司 ALL RIGHTS RESERVED     鲁ICP备09057637号       网站建设:中企动力烟台  SEO标签